Επικοινωνήστε με την διαχειρίστρια εταιρεία. Επιτρέψτε παρέλευση δύο ημερών για την καταχώρησή σας.